OSNOVE LIBERALIZMA, Beograd 08.07.2016. – 10.07.2016.

Hitovi: 1055

U Beogradu se od 08.07.2016. do 10.07.2016. održao seminar OSNOVE LIBERALIZMA u organizaciji njemačke liberalne zaklade “Friedrich Naumann za slobodu”. Seminar su vodili predavači Dušan Dinić, regionalni koordinator zaklade i Ivan Despotović, koordinator „Kancelarije za mlade Novi Beograd“. Seminaru su prisustvovali članovi liberalnih stranaka i udruga iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Srbije. Predmetni je seminar na zanimljiv, interaktivan način sudionicima dao uvid u problematiku moderne liberalne misli, te moguće odgovore i teme kojima bi liberali trebali osvojiti srca građana, potencijalnih birača. Tako je kroz seminar obrađeno niz tema vezanih za liberalne ideje, te da li su one važne i zašto? Sudionici seminara između ostaloga fokusirali su se i na najveće probleme liberala u našoj regiji, te shodno tome kako ih rješavati? Svakako je glavni fokus seminara bio kako osvijetliti obraz liberalizmu, te pronalaženje rješenja za probleme u našim zajednicama na osnovi liberalnih misli i ideja. Naime, obzirom na rastući nacionalizam, korupciju, neefikasnost pravosuđa, kriminal, nedovoljnu efikasnost obrazovnih sustava, te ostale društveno političke probleme koji more našu regiju, liberalna rješenja nameću se kao logična jer su temeljena na zakonitosti i vladavini prava, te imaju za cilj zaštitu temeljnih prava svakog građana. U svijetlu sveopće prisutnog populizma, liberalizam se nameće kao glas razuma i odgovornosti, ne samo političkih elita, već je liberalna ideja poziv građanima da preuzmu odgovornost za bolje i pravednije sutra.

 

Glasnogovornik HNS-a Istarske županije, Enver Kasa